Sir Fynwy Cyflogaeth a Sgiliau

Work

Ydych chi'n chwilio am waith?

Gallwn gynnig amrywiaeth o gymorth cyflogaeth i'ch helpu i ddod o hyd i waith.

School

Cymorth i Bobl Ifanc

Rydym yn darparu cymorth yn yr ysgol ac yn y gymuned i’r rhai sydd mewn perygl o ddod yn ddigartref neu sydd mewn perygl o adael addysg.

Upskill

Ydych chi'n edrych i uwchsgilio?

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau yn y dosbarth a chyrsiau ar-lein achrededig i'ch helpu i uwchsgilio.

PlayPause
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Croeso i Gyflogaeth a Sgiliau

Mae’r gwasanaeth Economi, Cyflogaeth a Sciliau yn anelu at helpu i gynhyrchu ymgysyltiad pellach ar gyfer busnesau a phrosiectau lleol i gefnogi pobl mewn i waith, ennill cymwysterau cysylltiedig â waith a gwella eu lles cyffredinol a cyfleoedd bywyd?

Ydych chi’n chwilio am waith, neu’n cynllunio newid gyrfa?

Rydym yn gweithio gyda phobl iau mewn ysgolion, oedolion yn y gymuned a busnesau lleol i gynnig ystod o wasanaethau yn ymwneud â chyflogaeth, hyfforddiant a mentora.

Gwybodaeth derfynol ar:

  • Cymorth Cyflogaeth
  • Gwella Eich Rhifedd – Rhaglen Multiply
  • Archwilio Hunangyflogedig
  • Ennill Cymwysterau Cysylltiedig â Gwaith
  • Gwella Hyder, Lles a Siawns

Dilynwch ni ar y Cyfryngau Cymdeithasol

Gweithio mewn partneriaeth gyda

Welsh Government
European Social Fund
UK Government logo