Cymorth Hyfforddiant

Os oes angen cymorth hyfforddiant, rydym yn cynnig cyrsiau achrededig yn yr ystafell ddosbarth ac ar-lein i’ch helpu i uwchsgilio. Ariennir y cyrsiau hyn yn llawn ar gyfer unrhyw un sydd wedi cofrestru ar gyfer un o’r prosiectau Cyflogaeth a Sgiliau. Cynhelir ein cyrsiau yn wythnosol yn Y Fenni a Chil-y-coed. Gweler y calendr digwyddiadau ar gyfer dyddiadau i ddod.

Gweler ein calendr digwyddiadau

Cysylltwch â ni os ydych yn fusnes lleol sy’n ceisio cymorth hyfforddiant i uwchsgilio’ch gweithwyr mewn meysydd fel:

 • Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle
 • Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo
 • Deiliaid Trwydded Bersonol
 • Gwasanaeth Cwsmer
 • Diogelu Plant a Phobl Ifanc
 • Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl
 • Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl

Os hoffech ddilyn unrhyw gwrs yn Gymraeg, cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth. Rhowch wybod i ni os yw’n well gennych hyn pan fyddwch yn cysylltu â ni drwy ein ffurflen gyswllt.

Gallwn hefyd helpu i ariannu cyrsiau byr, cyrsiau achrededig a chyrsiau sy’n ymwneud â diwydiant penodol, sy’n cael eu cynnal am hyd at 7 diwrnod. Efallai y bydd angen tystiolaeth ychwanegol ar y cyrsiau hyn er mwyn i ni eu prynu gan nad ydynt bob amser ar gael o fewn Sir Fynwy.

Gallwn ariannu cyrsiau yn:

 • Cerdyn Llafurwyr CSCS
 • Cerbydau Adeiladu (CPCS’S)
 • Goruchwyliwr Drws SIA
 • Cymorth Cyntaf Brys
 • Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl
 • Cwrs Barista
 • Fforch godi (estyn a gwrthbwyso)
 • Rheoli Gwrthdaro
 • Iechyd a Diogelwch Lefel 1 mewn Adeiladu