Help i gael gwaith

Ydych chi’n chwilio am waith?

 • Os ydych yn 20 oed neu’n hŷn ac yn edrych am waith, gallwn ddarparu cymorth cyflogaeth i chi.

P’un ai hon yw’ch swydd gyntaf neu’ch swydd nesaf , gallwn eich cefnogi gyda’r canlynol:

 • Ysgrifennu CV
 • Sqiliau Cyfweld a Chyngor
 • Chwilio am swydd ac Arweiniad Cais
 • Cyrsiau Achrededig Byr yn Gysylltiedig â Gwaith
 • Cymorth Ariannol i Leihau Rhwystrau i Waith
 • Mentora ac Adeiladu Hyder
 • Cysylltu â Chyflogwyr Lleol

Ddim yn barod am waith eto?

Os nad ydych yn teimlo’n barod i chwilio am waith neu os ydych wedi bod yn ddi-waith ers sbel, gallwn eich cefnogi drwy gynnig:

 • Eiriolaeth a Mentora
 • Cyrsiau Lles
 • Cymorth Bydd-daliadau
 • Cefnogaeth Lles Personol ac Emosiynol

Am fwy o wybodaeth amdano’r math o gymorth lles rydym yn cynnig, cliciwch yma.

Hunangyflogedig neu ddechrau eich busnes eich hun?

Gallwch gael cymorth os ydych yn ystyried sefydlu busnes neu os ydych eisoes yn hunangyflogedig.

Efallai y gallwn eich cefnogi gyda:

 • Cyllid ar gyfer eitemau neu offer posibl y bydd arnoch eu heisiau i ddechrau neu ddatblygu’ch busnes.
 • Hyfforddiant sy’n berthnasol i’ch busnes, gan gynnwys y cyfryngau cymdeithasol a diogelwch bwyd.

Dysgu mwy am gymorth busnes.