Cyllidebu – Rhaglen Multiply (Cil Y Coed)

Dyddiad ac Amser

Hydref 5, 2023

2:00 pm-4:00 pm

Lleoliad

Hyb Cymunedol Cil-y-Coed, Woodstock Way, Caldicot, NP26 5DB


Manylion

Gweithdu rhad ac am ddim sydd wedi’i gynllunio i’ch helpu i ddatblygu, rheoli a chynnal cyllideb yn hyderus.

Os hoffech gymryd rhan yn y cwrs hwn cofrestrwch drwy ein ffurflen atgyfeirio ar-lein.


Mae archebu o flaen llaw yn hanfodol ar gyfer pob cwrs.