Deall Cardiau Credyd – Rhaglen Multiply (Magwyr a Gwndy)

Dyddiad ac Amser

Tachwedd 23, 2023

9:30 am-11:30 am

Lleoliad

Magor and Undy Community Hub, 15 Main Road, Undy, NP263EH


Manylion

Gweithdu rhad ac am ddim i gynyddu dealltwriaeth o gardiau credyd ac i’ch helpu deall Gyfradd Ganrannol Flynyddol (“APR”), sgoriau credyd a chymhwysedd fel y gallwch deimlo’n fwy hyderus o ran sut i’w defnyddio.

Os hoffech gymryd rhan yn y cwrs hwn cofrestrwch drwy ein ffurflen atgyfeirio ar-lein.


Mae archebu o flaen llaw yn hanfodol ar gyfer pob cwrs.