Deall Cardiau Credyd – Rhaglen Multiply (Cil-y-coed)

Dyddiad ac Amser

Tachwedd 16, 2023

2:00 pm-4:00 pm

Lleoliad

Hyb Cymunedol Cil-y-Coed, Woodstock Way, Caldicot, NP26 5DB


Manylion

Gweithdu rhad ac am ddim i gynyddu dealltwriaeth o gardiau credyd fel y gallwch deimlo’n fwy hyderus o ran sut i’w defnyddio

Os hoffech gymryd rhan yn y cwrs hwn cofrestrwch drwy ein ffurflen atgyfeirio ar-lein.


Mae archebu o flaen llaw yn hanfodol ar gyfer pob cwrs.