Deall Cardiau Credyd – Rhaglen Multiply (Y Fenni)

Dyddiad ac Amser

Tachwedd 14, 2023

2:00 pm-4:00 pm

Lleoliad

Hyb Cymunedol y Fenni, Town Hall, Cross Street, Abergavenny, NP7 5HD


Manylion

Gweithdu rhad ac am ddim i gynyddu dealltwriaeth o gardiau credyd fel y gallwch deimlo’n fwy hyderus o ran sut i’w defnyddio

Os hoffech gymryd rhan yn y cwrs hwn cofrestrwch drwy ein ffurflen atgyfeirio ar-lein.


Mae archebu o flaen llaw yn hanfodol ar gyfer pob cwrs.