Gwelliannau Cartref – Rhaglen Multiply (Cil-y-coed)

Dyddiad ac Amser

Hydref 26, 2023

2:00 pm-4:00 pm

Lleoliad

Hyb Cymunedol Cil-y-Coed, Woodstock Way, Caldicot, NP26 5DB


Manylion

Gweithdu rhad ac am ddim wedi’i gynllnio i’ch helpu i ddysgu sut i fesur yn gywir, amcangyfrif deunyddiau, a chyllideb ar gyfer eich DIY. Darganfod sut y gall rhifedd wneud gwelliannau i’ch cartref yn fwy chost-effeithiol ac ennill y sgiliau a’r hyder sydd angen i gynllunio a chwblhau eich phrosiectau gwella cartrefi.

Os hoffech gymryd rhan yn y cwrs hwn cofrestrwch drwy ein ffurflen atgyfeirio ar-lein.


Mae archebu o flaen llaw yn hanfodol ar gyfer pob cwrs.