Siopa a Bargeinion Bwyd – Rhaglen Multiply (Magwyr a Gwndy)

Dyddiad ac Amser

Tachwedd 2, 2023

9:30 am-11:30 am

Lleoliad

Magor and Undy Community Hub, 15 Main Road, Undy, NP263EH


Manylion

Gweithdu rhad ac am ddim sy’n edrych ar sut i ddeall prisiau, bargeinion a chynigion archfarchnadoedd, a sut i wneud i’ch arian fynd ymhellach gyda’r siopa wythnosol.

Os hoffech gymryd rhan yn y cwrs hwn cofrestrwch drwy ein ffurflen atgyfeirio ar-lein.


Mae archebu o flaen llaw yn hanfodol ar gyfer pob cwrs.