Siopa a Bargeinion Bwyd – Rhaglen Multiply (Cil-y-coed)

Dyddiad ac Amser

Hydref 12, 2023

2:00 pm-4:00 pm

Lleoliad

Hyb Cymunedol Cil-y-Coed, Woodstock Way, Caldicot, NP26 5DB


Manylion

Gweithdu rhad ac am ddim sy’n edrych ar sut i ddeall prisiau, bargeinion a chynigion archfarchnadoedd, a sut i wneud i’ch arian fynd ymhellach gyda’r siopa wythnosol.

Os hoffech gymryd rhan yn y cwrs hwn cofrestrwch drwy ein ffurflen atgyfeirio ar-lein.


Mae archebu o flaen llaw yn hanfodol ar gyfer pob cwrs.