Teithio a Chynllunio – Rhaglen Multiply (Magwyr a Gwndy)

Dyddiad ac Amser

Tachwedd 9, 2023

9:30 am-11:30 am

Lleoliad

Magor and Undy Community Hub, 15 Main Road, Undy, NP263EH


Manylion

Gweithdu rhad ac am ddim sydd wedi’i gynllunio i helpu i fagu hyder wrth ddarllen amserlenni trenau a bysiau, prynu tocynnau, a rheoli eich amser.

Os hoffech gymryd rhan yn y cwrs hwn cofrestrwch drwy ein ffurflen atgyfeirio ar-lein.


Mae archebu o flaen llaw yn hanfodol ar gyfer pob cwrs.