Teithio a Chynllunio – Rhaglen Multiply (Y Fenni)

Dyddiad ac Amser

Hydref 17, 2023

2:00 pm-4:00 pm

Lleoliad

Hyb Cymunedol y Fenni, Town Hall, Cross Street, Abergavenny, NP7 5HD


Manylion

Gweithdu rhad ac am ddim sydd wedi’i gynllunio i helpu i fagu hyder wrth ddarllen amserlenni trenau a bysiau, prynu tocynnau, a rheoli eich amser.

Os hoffech gymryd rhan yn y cwrs hwn cofrestrwch drwy ein ffurflen atgyfeirio ar-lein.


Mae archebu o flaen llaw yn hanfodol ar gyfer pob cwrs.